Brief van het Koninklijk Huis:

 

 

 

                                                                                      5 februari 2013

 

 

Zeer geachte Mevrouw,

 

Namens Hare Majesteit de Koningin zeg ik U gaarne veel dank voor  

Uw vriendelijke brief en in het bijzonder voor de toezending daarbij  

van het boek "Mijn Moeder Helga Paetzold".

 

Het is een mooie en lezenswaardige biografie geworden van vele

waardevolle herinneringen. 

............... 

 

De Koningin heeft het gewaardeerd dat U

haar een exemplaar heeft willen doen toekomen.

 

Met nogmaals dank en gevoelens van de meeste hoogachting,

 

                            .................